Kontakty
 
Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu - Osówkach
 
Adres:  Osůvky 140, 739 61 Třinec
Nr. rej.: 70925313
Nr. konta:       238 679 340/0300
 

Prezes MK PZKO Końska - Osówki:                 Dawid Szkandera
E-mail:  dafid@email.cz
Nr. tel.: 605 259 533           
W sprawach wynajmów naszego ośrodka prosimy o kontakt gospodarza:  Bc. Paweł Czapla, tel.: 720484378