Linki
 
Strony internetowe Zarządu Głównego PZKO: http://pzko.cz/

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": 
http://stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl/

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka, Trzyniec: http://www.pzstrinec.cz/

Konsulat generalny Reczypospolitej Polskiej w Ostrawie: http://ostrawa.msz.gov.pl/cs/p/ostrawa_cz_k_cs/