Kontakty

Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu – Osówkach

 

Adres:  Osůvky 140, 739 61 Třinec
Nr. rej.: 70925313
Nr. konta:       238 679 340/0300

 

Prezes MK PZKO Końska – Osówki:                 Dawid Szkandera
E-mail:  dafid@email.cz
Nr. tel.: 605 259 533           
W sprawach wynajmów naszego ośrodka prosimy o kontakt gospodarza:  Ing. Paweł Czapla, tel.: 720484378