Kontakty

Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu – Osówkach

 

Adres: Osůvky 140, 739 61 Třinec
Nr. rej.:70925313
Nr. konta:      238 679 340/0300

 

Prezes MK PZKO Końska – Osówki:                David Szkandera
E-mail: dafid@email.cz
Nr. tel.:         
W sprawach wynajmów naszego ośrodka prosimy o kontakt gospodarza: Jaroslav Madzia, tel.: 603442526