MZ PZKO – o nas

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kultualno-Oświatowego w Końskiej-Osówkach jest organizacją społeczną.
 
 W swoim szeregu zrzesza działaczy, aktywistów i sympatyków kultury polskiej, zamieszkałych w Republice Czeskiej.
 
Jego członkowie działają na polu kulturalnym oraz politycznym, starają się zachować tradycje swoich przodków oraz utrzymać język polski na terenie Śląska Cieszyńskiego.