Struktura organizacyjna

Zarząd MK PZKO Osówki:



 

           
Prezes: Wiceprezes: Skarbnik: Sekretarz: Kronikarz: Gospodarz:
David Szkandera Ing. Marek Mokrosz Dagmara Kożuch
Danuta Wałach
 
Zofia Czapla Ing. Paweł Czapla
dafid@email.cz pzkokonskaosuvky@seznam.cz       papalili@seznam.cz























Komisja rewizyjna:

Ing. Adam Wałach, Stanisław Rusz, Andrzej Bezecny



Rejonowi:

Dagmara Kożuch, Daniel Kroczek, Stanisław Zahradnik, Bc. Paweł Czapla , Ing. Adam Wałach